Extra 2

 

Språkkurser

6 x 45 minuter
På bara 6 lektioner får du nosa på svenska språket, du lär dig använda de vanligaste hälsningsfraserna, du lär dig presentera dig, ge uppmaningar, ställa frågor och ge svar.

20 x 45 minuter (4 dagar)
Du lär dig använda hälsningsfraser, du lär dig presentera dig, ge uppmaningar, ställa frågor och ge svar. Du lär dig också något om den svenska grammatiken, t.ex. hur verb, substantiv och adjektiv ser ut och hur de böjs.

90 x 45 minuter (3 veckor)
Du kan förstå och uttrycka dig på svenska både i tal och i skrift. Du får ett basordförråd och en basgrammatik så att du klarar dig i en svensk omgivning.

Glimtar ur ett klassrum

Musik, rytm och rörelse
Sång och musik i undervisningen gör att vi lär oss snabbare. Språket sätter sig i kroppen tillsammans med rytm och rörelser, och det stannar garanterat längre kvar än om vi pluggar på traditionellt sätt!

Spel och lekar
I olika slags pedagogiska spel övas grammatik på ett snillrikt sätt så att inlärningen sker lekande lätt, liksom i förbifarten. Rörelselekar och andra lekar är oslagbara vid ord- och grammatikinlärning.

Svensk språkmiljö
Redan från första lektionen börjar vi prata och svenskan används aktivt i grupperna från början till slut under alla kurser.

Variation
Genom variation hålls vi hela tiden på alerten, vi lär med alla våra sinnen och når högsta möjliga resultat.

Länkar

Vad är grammatik

http://sanomautbildning.se/upload/SvenskaImpulser2_sid455_474.pdf

 

http://bloggar.ur.se/urpedagogerna/

 

Motivation

http://webb2.svedala.se/1larare/forvantningar-berom-och-motivation-nar-fantastiskt-bra-kan-vara-riktigt-daligt/%23more-2742

 

Cirkelmodellen

http://larareemellan.blogspot.se/2014/08/cirkelmodellen-genrepedagogik-och.html?m=1

 

Didaktik

http://www.skolungdom.fi/elevkarsaktiva/foer-elevkaren/undervisning

 

elevinflyttande

http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Anpassning-av-undervisningen/Anpassning-Fragor-for-reflektion/

Om språkvård

 

Pedagogiska sajter

Vilken är din inlärningsstil?

 

Lärarsajter

 

Diskussionsgrupper

 

Ordlistor

 

Länksamlingar

 https://sites.google.com/a/arlandagymnasiet.se/maria-gabrielssons-hemsida/steg-2

lektionsplanering för att uupptäcka orden

http://www.sanomautbildning.se/upload/UpptackOrden_Lektionsplaneringar.pdf

 

Lärarwebb tips och ideer

 

http://www.nok.se/Laromedel/-Laromedelswebb-/-B1-/-Lararwebb-/ABC-klubben/Tips-och-material-fran-larare/Tips-och-material-fran-larare/Tips-och-material-fran-larare/

http://www.ur.se/Produkter?q=Mobbning+

värdegrund

http://vardegrunden.se/arskurs/1-3/

pedagogisk planering

 http://www.gavle.se/PageFiles/23135/LPP%20svenska1.pdf/

 

 

© 2012 Sfi.n.nu. Alla rättigheter förbehållna.
Design by  Edward Caissie.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)